MALAM LAILATUL QODAR DI BULAN RAMADHAN 2012

 Lailatul Qadar atau Lailat Al-Qadar adalah satu malam yang penting yang terjadi pada bulan ramadhan.  lailatul qodar adalah malam teragung untuk umat muslim didunia, dimana kitab suci Al-Qur’an diturunkan malam ini sebagai pedoman .bahwa malam lailatul qodar adalah malam khairun min alfi syahrin dalam artian malam yang lebih baik dari pada  seribu bulan bagi umat muslim di dunia.

Pada Bulan Ramadhan 2012 ini umat muslim yang terkhusus untuk wilayah Indonesia memulai bulan ramadhan dalam bilangan yang berbeda antara tanggal 20 dan tanggal 21 sehingga antara keduanya bahwasannya pada permulaan hari tersebut dapat menimbulkan hal yang berbeda dalam turunnya alqur’an pada tangal 17 Ramadhan dan turunnya malam lailatul qodarpun demikian karena Indonesia mempunyai masyarakat yang beragam bentuknya. Dalam sebuah kajian disebutkan bahwasannya malam lailatul qodar  akan  terlihat pada hari-hari ganjil  yang terjadi pada bulan ramadhan 2012 terkhusus tanggal 21, 23, 25, 27, 29 dan prtanyaan yang muncul dalam benak kita bagaimana jikalau di Indonesia karena indonesia  permulaan awal Ramadhan berbeda dengan yang satu dan yang lain, Organisasi A menganggap bahwa hari itu adalah hari malam 21 dan Organisasi yang lain juga menganggap bahwa hari ini masih tanggal 19 dan malam tanggal 20 perbedaan tersebut nanti akan timbul pada benak kita apakah semacam begitu dengan perpecahan umat tentu tidak?

Malam lailatul Qodar adalah malam yang spesial bagi umat kita karena malam tersebut merupakan malam penuh kedamaian dan ketenangan bagi umat muslim dunia . Ada salah satu ahli hadis yang bermana ibnu hajar yang mempertentangkan tentang turunnya malam lailatul qodar beliau menggap bahwa malam lailatul qodar tidak akan kembali untuk kedua kalinya dan malam lailatul qodar hanya turun ketika pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika waktu di Gua Hiro setelah turunnya wahyu Alqur’an pada 17 Ramadhan ketika di akhir malam sepuluh di bulan Ramadhan Rasullalah  telah disucikan jiwanya oleh Malaikat jibril atau ruhul amin semenjak itulah Rasullulah mendapatkan perubahan yang secara menyeluruh terhadap dirinya  dan merenungi atas segala yang diperbuat oleh umat nabi Muhammad dan mengajak selalu  umatnya  untuk beri’tikaf dimasjid dan dalam salah satu do”a beliau adalah do’a Sapu jagad atau Do’a dunia dan Di akherat  dalam suroh Al baqoroh ayat  [2]: 201). yang artinya:

Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dan siksa neraka

Yang mana Rasullulah berdo’a untuk seluruh umatnya agar berbuat bajik di dunia dan mendapat kebajikan di akherat serta terhindar dari siksa api neraka.

Akan tetapi pendapat ulama ahli hadist ibnu hajar ditentang dengan pendapat ulama yang lain bahwa  Rasullulah menyambut  Gembira atas datangnya bulan ramadhan terlebih untuk malam lailautl qodar yang mana dalam hadist dan Alqur’an telah tertanda bahwasannya malaikat jibril akan turun ketika malam lailatul qodar  tersebut dan Rasululah juga menyuruh kepada umatnya agar selalau beritikaf di malam terakhir pada bulan ramadhan kerna pada sepuluh malam terakhir ada hadist yang menyatakan bahwa malam sepuluh terakhir dibbulan ramadhan adalah pembebasan dari api neraka dan syetan seyetan dibelenggu pada waktu bulan ramadhan.

Bagaimana Tanda-Tanda Malam Lailatul Qodar sendiri?

Menurut Para Ulama Bahwa malam lailatul QOdar akan turun di 10 hari terakhir bulan ramadhan dengan penyaringan hadist -hadist secara ketat karena tidak hadist yang didapat dari riwayat kisah Bukhori ada salah satu periwayatn hadist dari Muslim,  Abu  Daud,  dan  Al-Tirmidzi antara lain meriwayatkan melalui sahabat Nabi Ubay bin Ka’ab adapun periwayatan tanda-tanda Malam Lailatul Qodar adalah matahari pada pagi harinya (terlihat) putih tanpa sinar.  dan ada juga salah satu pendapat yang lain tentang tanda-tanda Malam Lailatul Qodar   yang dirawayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal Tandanya adalah langit bersih, terang bagaikan bulan sedang purnama, tenang, tidak dingin dan tidak pula panas …

Namun dari berbagai hadist tersebut dipertanyakan tentang keshohihan hadistnya apakah hadist tersebut dari sanad yang kuat ataupun sanadnya lemah karena apabila ada salah satu sanadnya yang lemah maka hadist tersebut tidak shohih tetapi yang paling shohih adalah ketika menemui malam lailatul qodar tersebut hati yang kita rasakan akan damai dan tenang

Mungkin tidak akan ada perbedaan lagi di Indonesia Ini karena Malam lailatul Qodar akan jatuh bersamaan pada 10 bulan terakhir di bulan Ramadhan 2012  dan tidak perlu diperdebatkan antara genap dan ganjilnya karena dalam hadistpun tanda-tanda yang menyinggung Malam lailatulo qodar masih dipertentangkan keshohihannya yang terpenting dari kita adalah menambah ibadah ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadhan.

Ayo kita tingkatkan ibadah kita di sisa 10hari terakhir di bulan Ramadhan tahun ini, semoga segala penyesalan dan permintaan maaf kita di terima oleh Allah Swt agar segala kesalahan dan dosa2 kita selama ini dihapuskan dan di maafkan.

AMIN..AMIN..AMIN..AMIN..AMIN..AMIN..AMIN.. Ya Rahman Ya rahim..

 

 

 

PhotoShop Tutorial

nih buat  para penyuka pengeditan(photoshop) disini saya mau nambah bahan tulisan yang mungkin hanya sedikit banyaknya dari pengetahuan saya sembari ngebagi sembari belajar juga,, kita belajar dari hal yg paling sederhana sampai nanti yang paling rumit,, klo mau melihat tutorial nya liat di Photoshop tutorial.

Biografi 25 Nabi Menurut Islam

1.Nabi Adam AS

Adam (Ibrani: אָדָם; Arab:آدم, berarti tanah, manusia, atau cokelat muda) (sekitar 5872-4942SM) adalah dipercaya oleh agama-agama Samawi sebagai manusia pertama, bersama dengan istrinya yang bernama Hawa. Menurut Agama Samawi pula, merekalah orang tua dari semua manusia yang ada di dunia. Rincian kisah mengenai Adam dan Hawa berbeda-beda antara agamaIslam, Yahudi, Kristen, maupun agama lain yang berkembang dari ketiga agama Abrahamik ini.

Menurut hadits Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Adam memiliki postur badan dengan ketinggian 60 hasta (kurang lebih 27,432 meter). Hadits mengenai ini pula ditemukan dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, namun dalam sanad yang berbeda.

Menurut ajaran Islam, Adam adalah manusia sempurna, berjalan tegak dengan kedua kakinya, berpakaian yang menutup aurat, berbahasa fasih dengan jutaan kosa kata. Dia adalah seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah serta syariat khusus untuk manusia saat itu.

Sosok Adam digambarkan sangat beradab sekali, memiliki ilmu yang tinggi dan ia bukan makhluk purba. Ia adalah makhluk penghuni surga yang penuh peradaban maju. Turun ke muka bumi bisa dikatakan sebagai Manusia dari sebuah peradaban yang jauh lebih maju dan jauh lebih cerdas, oleh karena itulah Allah menunjuknya sebagai `khalifah` (Pemimpin) di muka bumi dan ia dikatakan jenis makhluk terbaru di muka bumi yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam gambarannya ia adalah makhluk yang teramat cerdas, sangat dimuliakan oleh Allah, memiliki kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain sebelumnya dan diciptakan dalam bentuk yang terbaik (diCiptakan Allah sebagai Mahkluk yang paling Sempurna).

Sesuai dengan Surah Al Israa’ 70, yang berbunyi :

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Al Israa’ 17:70) ”

Dalam surah At-Tiin ayat 4 yang berbunyi :

“ sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (At Tiin 95:4) ”

Menurut riwayat di dalam Al-Qur’an, ketika Nabi Adam as baru selesai diciptakan oleh Allah, seluruh malaikat bersujud kepadanya atas perintah Allah, lantaran kemuliaan dan kecerdasannya itu, menjadikannya makhluk yang punya derajat amat tinggi di tengah makhluk yang pernah ada. Sama sekali berbeda jauh dari gambaran manusia purba-nya Charles Darwin, yang digambarkan berjalan dengan empat kaki dan menjadi makhluk purba berpakaian seadanya (tentu teori ketauhidan /keimanan sangat jauh berbeda dengan teori evolusi). Ajaran Islam meletakkannya dalam Rukun Ima.

2.Nabi idris

Idris (Arab إدريس , Alkitab: Henokh) (sekitar 4533-4188 SM) adalah salah seorang rasul yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Ia diberikan hak kenabian oleh Allah setelah Adam dan Shiyth.

Dikatakan bahwa Idris lahir dan tinggal di Babil, Iraq, untuk berdakwah kepada kaumnya yang bernama Bani Qabil dan Memphis. Sedangkan beberapa kisah menyebutkan, Idris lahir di daerah Munaf, Mesir. Namanya disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur’an.

Biografi:: Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu dan kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Idris sebagai nabi pertama yang mengenal tulisan, menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan.

Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah serta memberi beberapa pendoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat.

Ia dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah sehingga Dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat ditemani oleh seorang malaikat. Ia hidup sampai usia 82 tahun

3. Nuh AS

Nuh adalah Rasul Allah yang pertama yang diutus ke atas bumi ini, sedangkan Adam, Syits dan Idris yang diutus sebelumnya hanyalah bertaraf Nabi saja, bukan sebagai Rasul karena mereka tidak memiliki umat atau kaum.

Dari Ibnu Katsir bahwa Nuh diutus untuk kaum Bani Rasib. Dia lahir 126 tahun sepeninggal Nabi Adam AS, sedangkan menurut Ahli Kitab dia lahir 140 tahun sepeninggal Nabi Adam. Dia adalah utusan yang pertama yang diutus untuk umat manusia. Penduduk yang diserunya dikenal dengan Banu Rasib.

Dari Ibnu Abi Hatim : Abu Umamah mendengar seorang berkata kepada Nabi “Wahai Utusan Tuhan, apakah Adam seorang Nabi?”

Nabi menjawab “Ya”. Orang tersebut bertanya lagi: “Berapa Lama antaranya dengan Nuh?” maka Nabi Menjawab “sepuluh generasi”

Ibnu Abbas menceritakan Bahwa nabi Nuh diutus pada kaumnya ketika berumur 480 tahun. Masa kenabiannya adalah 120 tahun dan berdakwah selama 5 abad. Dia mengarungi banjir ketika ia berumur 600 tahun, dan kemudian setelah banjir ia hidup selama 350 tahun.

Ibnu Abi Hatim dari Urwah bin Al Zubayr bahwa Wadd, Suwa, Yaghuth, Ya’uq dan Nasr adalah anak nabi Adam. Wadd adalah yang tertua dari mereka dan yang paling saleh di antara mereka.

Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Nabi Isa menghidupkan Ham bin Nuh, dia bertanya kepadanya kenapa rambutnya beruban, ia menjawab dia meninggal di saat usia muda karena ketakutannya ketika banjir. Ia berkata bahwa panjang kapal Nuh adalah 1200 Kubit dan lebarnya 600 Kubit dan mempunyai 3 lapisan

4. Hud AS

Hud (Bahasa Arab هود , Aubir, Ubayr, Neber) (sekitar 2450-2320 SM) adalah seorang nabi yang diutus untuk kaum ‘Aad yang tinggal di Al-Ahqaf, Rubu’ al-Khali-Yaman. Hud dikenal dalam ajaran agama Islam,Yahudi dan Kristen. Dalam kitab Perjanjian Lama dikenal sebagai Eber.

Namanya disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Umat Muslim percaya bahwa Nabi Hud hidup sekitar 150 tahun dan diutus menjadi rasul pada tahun 2400 SM.Diriwayatkan ia wafat di Timur Hadhramaut, Yaman

5. shaleh AS

Shaleh (Bahasa Arab صالح, Al Kitab: Shelah) (sekitar 2150-2080 SM) adalah salah seorang nabi dan rasuldalam agama Islam yang diutus kepada kaum Tsamud. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 2100 SM. Dia telah diberikan mukjizat yaitu seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah yakni bagi menunjukkan kebesaran Allah kepada kaum Tsamud. Malangnya kaum Tsamud masih mengingkari ajaran Shaleh, mereka membunuh unta betina tersebut. Akhirnya kaum Thamud dibalas dengan azab yang amat dahsyat yaitu dengan satu tempikan dari Malaikat Jibril yang menyebabkan tubuh mereka hancur cerai berai

6. Ibrahim AS

Ibrahim (Bahasa Arab إبراهيم ) (sekitar 1997-1822 SM) merupakan nabi dalam agama Samawi. Ia mendapat gelar dari Allah dengan gelar Khalil Allah (Sahabat Allah). Selain itu ia bersama anaknya, Ismail terkenal sebagai pengasas Kaabah. Ia diangkat menjadi nabi sekitar pada tahun 1900 SM, diutus untuk kaum Kaldānyang terletak di kota Ur, negeri yang disebut kini sebagai Iraq.

Karena Raja Namrud mendapat petanda bahwa seorang bayi akan dilahirkan disana dan bayi ini akan tumbuh dan merampas takhtanya. Antara sifat insan yang akan menentangnya ini ialah dia akan membawa agama yang mempercayai satu tuhan dan akan menjadi pemusnah batu berhala. Insan ini juga akan menjadi penyebab Raja Namrud mati dengan cara yang dahsyat. Oleh itu Raja Namrud telah mengarahkan semua bayi yang dilahirkan di tempat ini dibunuh, manakala golongan lelaki dan wanita pula telah dipisahkan selama setahun.

Walaupun berada dalam keadaan cemas, kehendak Allah tetap terjadi. Isteri Aazar telah mengandung namun tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Pada suatu hari dia terasa seperti telah tiba waktunya untuk melahirkan anak dan sedar sekiranya diketahui Raja Namrud yang zalim pasti dia serta anaknya akan dibunuh. Dalam ketakutan, ibu nabi Ibrahim telah bersembunyi dan melahirkan anaknya di dalam sebuah gua yang berhampiran. Selepas itu, dia memasuki batu-batu kecil dalam mulut bayinya itu dan meninggalkannya keseorangan. Seminggu kemudian, dia bersama suaminya telah pulang ke gua tersebut dan terkejut melihat nabi Ibrahim a.s masih hidup. Selama seminggu, bayi itu menghisap celah jarinya yang mengandungi susu dan makanan lain yang berkhasiat. Semasa berusia 15 bulan tubuh Nabi Ibrahim telah membesar dengan cepatnya seperti kanak-kanak berusia dua tahun. Maka kedua ibu bapaknya berani membawanya pulang kerumah mereka

7. Luth AS

 Luth (Arab: لُوطٌ, Ibrani: לוֹט, Injil: Lot) (sekitar 1950-1870 SM) adalah salah satu nabi yang diutus untuk negeri Sadum dan Gomorrah.Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 SM. Ia ditugaskan berdakwah kepada Kaum yang tinggal di negeri Sadum, Syam, Palestina.

Namanya disebutkan sebanyak 27 kali dalamAl-Quran. Ia menikah dengan seorang gadis yang bernama Ado kemudian memiliki 2 anak perempuan. Ia meninggal di Desa Shafrah di Syam, Palestina.

Nabi Luth beriman kepada saudara bapaknya {pamannya}, yaitu Nabi Ibrahim, yang mendampinginya dalam semua perjalanan. Ketika mereka berada di Mesir mereka mempunyai usaha bersama dalam bidang peternakan yang sangat berhasil. Binatang ternaknya berkembang biak dengan pesat sehingga dalam waktu yang singkat jumlah binatang yang sudah berlipat ganda itu tidak dapat ditampung dalam tempat tersebut. Akhirnya usaha bersama Ibrahim-Luth dipecah dan binatang ternak serta harta milik perusahaan mereka dibagi dan berpisahlah Luth dengan Ibrahim. Luth pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sadum (Sodom).

8. Ismail AS

Ismail (Bahasa Arab إسماعيل ) (sekitar 1911-1779 SM) adalah seorang nabi dalam kepercayaan agama samawi. Ismail adalah putera dariIbrahim dan Hajar, kakak kandung dari Ishaq. Ia dianggkap menjadi nabi pada tahun 1850 SM. Ia tinggal di Amaliq dan berdakwah untuk Qabilah Yaman, Mekkah. Namanya disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran. Ia meninggal pada tahun 1779 SM di Mekkah. Secara tradisional ia dianggap sebagai Bapak Bangsa Arab.

9. Ishak AS

Ishaq (Yahudi: יִצְחָק, Standar Yiẓḥaq Tiberian Yiṣḥāq ; Arab: إِسْحَاقَ, ʾIsḥāq) (sekitar 1761 SM – 1638 SM)  adalah putra kedua Nabi Ibrahimsetelah Ismail yang beribu Sarah dan merupakan orang tua dari Nabi Yaqub.

Ishaq diutus untuk masyarakat Kana’an di wilayah Al-Khalil Palestina. Kisah Nabi Ishaq sangat sedikit diceritakan dalam Al-Qur’an. Nabi Ishaq disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 15 kali. Sedangkan keutamaan Nabi Ishaq disebutkan 9 kali dan kenabian Ishaq 10 kali Dikatakan bahwa ia memiliki 2 anak dan meninggal di Alkhalil Hebron Palestina.

10. Yaqub AS

Yakub atau Ya’akov, (יַעֲקֹב, Ibrani Standar Yaʿaqov, Ibrani Tiberias Yaʿăqōḇ; bahasa Arab يعقوب Yaʿqūb, bahasa Ge’ezYaʿiqob), disebut juga Israel (יִשְׂרָאֵל, Ibrani Standar Yisraʾel, Ibrani Tiberias Yiśrāʾēl; bahasa Arab اسرائيل, Isrāʾīl; bahasa Ge’ez sraʾēl) adalah leluhur ketiga bangsa Israel seperti yang digambarkan di dalam Alkitab. Anak dari Ishak dan Ribka; cucu dari Abraham dan Sara. Abang kembarnya bernama Esau. Ia memainkan peranan penting dalam sejumlah kejadian di dalam Kitab Kejadian.

11. Yusuf AS

Yusuf (Arab يوسف ) (sekitar 1745-1635 SM)adalah salah satu nabi agama samawi. Ia juga merupakan salah satu dari 12 putra Yaqub dan merupakan cucu dari Ibrahim. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1715 SM dan ia ditugaskan berdakwah kepada Kanʻān dan Hyksos diMesir. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Ia memiliki 2 anak laki dan 1 anak perempuan dan ia wafat di Nablus Palestina.

Yusuf mempunyai 12 orang saudara lelaki dan mempunyai rupa yang tampan dan dimanja oleh bapaknya. Walau bagaimanapun, ibu kandungnya wafat ketika ia berusia 12 tahun.

Kasih sayang berlebihan yang diperolehnya dari Nabi Yaqub membuat iri dan dengki saudara-saudara yang mewujudkan komplot menarik perhatian bapak mereka. Mereka berencana untuk membunuh beliau.

Yahudza, anak lelaki keempat dari Yakub dan yang paling tampan dan bijaksana di antara mereka tidak setuju dengan rencana pembunuhan itu karena perlakuan tersebut adalah dilarang. Maka, demi menghalau Yusuf, dia merencanakan untuk mencampakkan beliau ke dalam sebuah ‘sumur tua’ yang terletak di persimpangan jalan tempat kafilah-kafilah dagang dan para musafir beristirahat. Dengan itu, kemungkinan Yusuf akan diselamatkan dari sumur tersebut dan di bawa oleh siapa saja untuk dijadikan budak.

12. Ayub AS

Ayyub (Bahasa Arab أيوب) (sekitar 1540-1420 SM) adalah seorang nabi yang ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil dan Kaum Amoria(Aramin) di Haran, Syam. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 SM dan Namanya disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Ia mempunyai 26 anak dan wafat di Huran, Syam.

Ayyub dikisahkan sebagai seorang nabi yang paling sabar ketika mendapatkan cobaan dari Tuhan, bahkan bisa dikatakan bahwa kesabarannya berada di ambang puncak kesabaran. Sering orang mengagumi kesabaran kepada Ayub. Misalnya, dikatakan: seperti sabarnya Ayyub. Jadi, Ayyub menjadi simbol kesabaran dan cermin kesabaran atau teladan kesabaran pada setiap bahasa, pada setiap agama, dan pada setiap budaya. Allah telah memujinya dalam kitab-Nya yang berbunyi:

“ Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayub) seorang yang sabar. Dialah sebaih-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya).” (QS. Shad: 44)

13. Syu’aib AS

Syu’aib (bahasa Arab: شعيب; Shuʕayb, Shuʕaib, Shuaib (sekitar 1600 SM – 1500 SM) adalah seorang nabi yang diutus kepada kaum Madyan dan Aikah. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1550 SM. Namanya disebutkan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur’an dan ia wafat di Madyan.

Syu’aib adalah salah satu dari 4 nabi bangsa Arab. Tiga nabi lainnya adalah Hud, Shaleh, dan Muhammad. Ia seorang nabi yang dijuluki juru pidato karena kecakapan dan kefasihannya dalam berdakwah.

Dia diyakini merupakan cicit laki-laki Ibrahim. Dia diutus sebagai nabi untuk kaum Madyan untuk memperingatkan mereka karena kecurangan-kecurangan mereka. Ketika mereka tidak menyesali perbuatannya, Allah menghancurkan kaum tersebut. Syu’aib secara tradisional dianggap sebagai Yitro, dan menjadi bapak mertua Musa dalam ajaran Samawi. Karena Musa telah menikahi putrinya yang bernama Shafura.

14. Musa AS

Musa (bahasa Ibrani: מֹשֶׁה Mošé; bahasa Tiberia: Mōšeh; bahasa Arab: موسى,Mūsā; bahasa Ge’ez: ሙሴ Musse) (sekitar 1527-1408 SM) adalah seorang nabi yang menyampaikan Hukum Taurat dan menuliskannya dalam Pentateveh/Pentateukh(Lima Kitab Taurat). Musa adalah anak Amram bin Kehat dari suku Lewi, anakYakub bin Ishak. Ia diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1450 SM. Ia ditugaskan untuk membawa Bani Israil keluar dari Mesir. Namanya disebutkan sebanyak 873 kali dalam 803 ayat dalam 31 buku di Alkitab Terjemahan Baru dan 136 kali di dalam Al-Quran. Ia memiliki orang 2 anak (Gersom dan Eliezer) dan wafat di Tanah Tih (Gunung Nebo).

15. Harun AS

Harun (Bahasa Arab هارو, Inggris:Aaron) (sekitar 1531-1408 SM) adalah salah seorang nabi yang telah diminta oleh Nabi Musa pada Allahdalam membantu memperkembangkan agama Allah. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 SM. Ia ditugaskan berdakwah kepada paraFiraun Mesir dan Bani Israil di Sina, Mesir. Namanya disebutkan sebanyak 19 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Tanah Tih. Ia menikah dengan dua orang wanita yang bernama Elisheba dan Miriam.

Nabi Harun fasih berbicara Baginda ialah kakak-beradik seibu Nabi Musa, diutuskan untuk membantu Musa memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Firman Allah bermaksud: “Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebahagian rahmat Kami, iaitu saudaranya, Harun menjadi seorang nabi.”

Harun dilahirkan tiga tahun sebelum Musa. Ia yang fasih berbicara dan mempunyai pendirian tetap sering mengikuti Musa dalam menyampaikan dakwah kepada Firaun, Hamman dan Qarun. Nabi Musa sendiri mengakui saudaranya fasih berbicara dan berdebat, seperti diceritakan al-Quran: “Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan) ku, sesungguhnya aku khuatir mereka akan berdusta.” Sepanjang peninggalan Nabi Musa untuk bermunajat di Thur Sina, Harun juga diberikan amanah untuk mengawasi dan memimpin penduduk Bani Israel daripada melakukan kemungkaran, apa lagi menyekutukan Allah dengan benda lain. Musa berkata kepada Harun: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku dan perbaikilah, jangan kamu mengikuti jalan orang yang melakukan kerosakan.”

16. Zulkifli AS

Zulkifli (bahasa Arab: ذو الكفل, Dhū’l-Kifl) (sekitar 1500-1425 SM) adalah salah satu nabi dalam ajaran Islam yang diutus kepada kaumAmoria di Damaskus. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1460 SM dan diutus untuk mengajarkan tauhid kepada kaumnya yang menyembah berhala supaya menyembah Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah, dan membayar zakat. Ia memiliki 2 orang anak dan meninggal ketika berusia 95 tahun di Damaskus Syiria. Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran.

Beberapa umat muslim masih mempertanyakan statusnya sebagai nabi. Tetapi ada juga sejumlah umat muslim yang percaya bahwa ia adalah orang beriman dan penyabar yang disebutkan dalam Al-Qur’an namun bukan seorang nabi.

Riwayat Zulkifli sedikit sekali disebutkan dalam Al-Qur’an. Ia adalah putra Nabi Ayub yang lolos dari reruntuhan rumah Nabi Ayub yang menewaskan anak-anak semua Anak Nabi Ayub. Zulkifli adalah orang yang taat beribadah. Ia melakukan sembahyang seratus kali dalam sehari.

17. Dawud AS

Daud (bahasa Ibrani: דָּוִד; bahasa Inggris Davíd; bahasa Tiberia Dāwíð; bahasa Arab: داوود atau داود Dā’ūd; bahasa Tigrinya: Dāwīt) merupakan seorang nabi dalam agama Islam, Kristen dan Yahudi dan merupakan raja kedua dan yang paling populer dalam kerajaan Israel. Dalam agama Islam Nabi Daud menerima kitab Zabur, sementara dalam agama Kristen Daud menuliskan banyak Mazmur yang dikumpulkan ke dalam kitab Mazmur. Daud adalah moyang dari Yesus atau Isa al-masih.

Diperkirakan Dawud hidup selama 70 hingga 106 tahun. Dia diangkat menjadi nabi pada tahun 1010 SM. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa ia orang yang dapat mengalahkan Jalut dan diberi mukjizat dapat melunakkan dan membengkokkan besi. Dawud di kebumikan diBaitul Maqdis, Palestina dan tahtanya di gantikan oleh putra tunggalnya yaitu Sulayman. Namanya disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran.

Di antara para nabi Allah yang lain, ia menerima wahyu berupa Zabur.4:163 Ia selalu mengingat setiap bacaan kitab Zabur dan sangat fasih dengan suara yang merdu dalam membacanya.34:10 Dawud juga disebutkan di dalam Al-Qur’an sebagai anak muda yang berhasil membunuh Jalut (Goliath), ketika Bani Israel sangat takut untuk berhadapan dengannya.2:251

Dari beberapa kisah Dawud di dalam Qur’an, dinyatakan bahwa ia juga sebagai Raja Dawud sebagaimana yang telah diceritakan di dalamBibel dan kisah umat Yahudi. Ada beberapa perbedaan yang sangat nyata, di antara adalah kisah bahwa Dawud adalah pezinah dan pembunuh sebelum masa tobatnya, tetapi kisah tersebut sangat ditolak oleh umat Muslim.

18. Sulaiman AS

Sulaiman (bahasa Arab:سليمان) (sekitar 975-935 SM) merupakan anak Nabi Daud Sejak kecil lagi baginda telah menunjukkan kecerdasan dan ketajaman pikirannya. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 970 SM. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Ia wafat di Rahbaam, Baitul Maqdis-Palestina. Pernah memutuskan perkara antara dua orang yang berselisih, yaitu antara pemilik kebun dan pemilik kambing.

Raja segala makhluk Allah SWT mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Setelah Sulaiman cukup umur dan ayahandanya wafat, Sulaiman diangkat menjadi rajadi kerajaan Israil. Ia berkuasa tak hanya atas manusia, namun juga atas binatang dan makhluk halus seperti jin dan lain-lain.

Baginda dapat memahami bahasa semua binatang, Istana Nabi Sulaiman sangat indah. Dibangun dengan gotong royong manusia, binatang, dan jin. Dindingnya terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan, berlian, pasir di taman ditaburi mutiara, dan sebagainya.

19. Ilyas AS

Ilyas (bahasa Arab: إلياس ) (sekitar 910-850 SM) adalah seorang utusan Allah. Ilyas merupakan keturunan ke-4 dari Nabi Harun. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 870 SM dan ditugaskan berdakwah kepada orang-orang Finisia dan Bani Israel yang menyembah berhala bernamaBaal di Ba’labak, Syam. Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Menurut kisah Islam ia tidak wafat tapi diangkat ke sisi Allah.

20. Ilyasa AS

Al-Yasa (Arab:اليسع, Al Kitab: Elisa, Eliseus) (sekitar 885-795 M) adalah seorang Nabi yang tertera dalam Qur’an dan juga dianggap nabi oleh umat Yahudi dan Kristen. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 830 SM dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil dan orang-orang Amoria di Panyas, Syam. Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran dan Ia wafat di Palestina.

21. Yunus AS

Yunus (Arab:يونس atau يونان Yunaan, Inggris: Jonah, Ibrani:Yonah, Latin: Ionas) (sekitar 820-750 SM) adalah salah seorang nabidalam agama Samawi (Islam, Yahudi, Kristen) yang disebutkan dalam Al-Qur’an dalam Surah Yunus dan dalam Alkitab dalam Kitab Yunus. Ia ditugaskan berdakwah kepada orang Assyiria di Ninawa-Iraq. Namanya disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Ninawa-Iraq.

Yunus bin Mata diutus oleh Allah untuk menghadapi penduduk Ninawa, suatu kaum yang keras kepala, penyembah berhala, dan suka melakukan kejahatan. Secara berulang kali Yunus memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah, apalagi karena Yunus bukan dari kaum mereka. Hanya ada 2 orang yang bersedia menjadi pengikutnya, yaitu Rubil dan Tanuh. Rubil adalah seorang yang alim bijaksana, sedang Tanuh adalah seorang yang tenang dan sederhana.

22. Zakaria AS

Zakariya (Arab: زكريا, Ibrani זְכַרְיָה Zakharia, Perjanjian Baru: Zechariah/ Zacharias) (sekitar 100 – 20 M) adalah salah seorang nabiyang disebut di dalam Al Kitab dan Qur’an. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 2 SM dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Ia memiliki 1 orang anak dan wafat di Syam.

Nabi Zakariya adalah keturunan Nabi Sulaiman. Ia diutus pada kaum Bani Israil. Sudah sejak lama Nabi Zakariya mendambakan seorang anak. Namun keinginannya belum juga terpenuhi walau ia sudah tua.

Suatu hari datanglah janda Imron menyerahkan bayi perempuannya (Maryam) pada Nabi Zakariya untuk diasuh dan dibesarkan sesuai dengan nazarnya. Nabi Zakariya dan para imam Baitul Maqdis terkejut akan hal itu, sebab janda Imron sudah tua dan rasanya tidak mungkin memperoleh anak. Namun setelah mendapat penjelasan dari janda Imron bahwa kehamilannya ialah kehendak Allah SWT, merekapun mengerti.

Setelah itu timbul persoalan, siapakah yang berhak mengurus Maryam. Untuk pemecahannya, mereka mengundi dengan melemparkan pena ke air. Barangsiapa yang penanya mengapung, dialah yang berhak mengurus Maryam. Ternyata pena Nabi Zakariya-lah yang mengapung sehingga beliau berhak menjadi ayah asuh Maryam. Semua kebutuhan Maryam ditanggung Nabi Zakariya. Namun kemudian rasa sayang Nabi Zakariya pada Maryam berubah menjadi rasa takjub. Suatu hari saat menengok Maryam, beliau melihat ada buah-buahan di dekat Maryam, Ada juga buah-buahan yang bukan musimnya. Maryam menjelaskan bahwa semua itu berasal dari Allah.

Nabi Zakariya takjub dan tergetar. Ia ingin mendapat kemuliaan dari Allah SWT. Maka ia bermunajat kepada-Nya, memohon dikaruniai anak. Allah SWT berfirman melalui malaikat Jibril bahwa Nabi Zakariya akan akan dikaruniai anak bernama Yahya, dengan tanda tak bisa bicara selama 3 hari 3 malam. Setelah itu istrinya mengandung dan melahirkan anak lelaki dan diberi nama Yahya. Seperti ayahnya, Yahya juga seorang nabi.

Pada suatu ketika Nabi Yahya terbunuh karena perintah Raja Herodus. Kaum Bani Israil berharap pada Nabi Zakariya, hal itu menyebabkan Raja Herodus marah dan memerintahkan untuk membunuh Nabi Zakariya. Nabi Zakariya sendiri langsung pergi dari kejaran prajurit Herodus.

23. Yahya AS

Yahya bin Zakariyya (bahasa Arab:يحيى ) (sekitar 1 SM – 31 SM) adalah Nabi Islam yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Diyakini bahawa Yahya hidup selama 30 tahun.. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 28 M dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Damaskus Syiria.

Nabi Yahya tidak banyak diuraikan dalam Qur’an. Hanya dijelaskan ia dikaruniai hikmah dan ilmu semasa kanak-kanak. Ia hormat pada orang tuanya, dan tidak sombong ataupun durhaka. Ia pintar dan tajam pemikirannya. Ia beribadah siang malam sehingga tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan matanya cekung.

Di kalangan bani Israil, dia dikenal sebagai ahli agama dan hafal Taurat. Ia berani mengambil keputusan, tidak takut dihina orang, dan tidak menghiraukan ancaman penguasa dalam usahanya menegakkan kebenaran. Ia menganjurkan orang bertobat, dan sebagai tanda, ia memandikan orang yang bertobat di sungai Jordan, yang sebenarnya adalah mandi besar, dan disebut pembaptisan dalam ajaran Kristen.

24. Isa AS

Isa (bahasa Arab: عيسى, `Īsā, Essa; sekitar 1 – 32M) adalah nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari Ulul Azmi. Dalam Al-Qur’an, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 M dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israil di Palestina.

Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Cerita tentang Isa kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah, penolakan oleh Bani Israil dan berakhir dengan pengangkatan dirinya ke surga.

25. Muhammad SAW

Muhammad bin Abdullāh (Arab: محمد بن عبد الله; Transliterasi: Muḥammad; dieja [mʊħɑmmæd] ( dengarkan);  (ca. 570/571 Mekkah[مَكَةَ ]/[ مَكَهْ ] – 8 Juni, 632 Medina), adalah pembawa ajaran Islam, dan diyakini oleh umat Muslim sebagai nabi dan (Rasul) yang terakhir. Menurutsirah (biografi) yang tercatat tentang Muhammad, ia disebutkan lahir sekitar 20 April 570/ 571, diMekkah (Makkah) dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah pada usia 63 tahun. Kedua kota tersebut terletak di daerah Hejaz (Arab Saudi saat ini). Beliau haram digambarkan dalam bentuk patung ataupun gambar ilustrasi.

Michael H. Hart dalam bukunya The 100 menilai Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Menurut Hart, Muhammad adalah satu-satunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal spiritual maupun kemasyarakatan. Hart mencatat bahwa Muhammad mampu mengelola bangsa yang awalnya egoistis, barbar, terbelakang dan terpecah belah oleh sentimen kesukuan, menjadi bangsa yang maju dalam bidang ekonomi, kebudayaan dan kemiliteran dan bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi yang saat itu merupakan kekuatan militer terdepan di dunia di dalam pertempuran.

Riwayat Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir pada Tahun Gajah, yaitu tahun 570 M, yang merupakan tahun gagalnya Abrahah menyerang Mekkah. Muhammad lahir di kota Mekkah, di bagian Selatan Jazirah Arab, suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Ayahnya, Abdullah , meninggal dalam perjalanan dagang di Madinah, yang ketika itu bernama Yastrib, ketika Muhammad masih dalam kandungan. Ia meninggalkan harta lima ekor unta, sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi.

Pada saat Muhammad berusia enam tahun, ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (sekarangMadinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit. Setelah beberapa hari, Aminah meninggal dunia di Abwa’ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib, dan dikuburkan di sana. Setelah ibunya meninggal, Muhammad dijaga oleh kakeknya, ‘Abd al-Muththalib. Setelah kakeknya meninggal, ia dijaga oleh pamannya, Abu Thalib. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya di sekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah, Lebanon, dan Palestina).

Hampir semua ahli hadits dan sejarawan sepakat bahwa Muhammad lahir di bulan Rabiulawal, kendati mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. Di kalangan Syi’ah, sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Muhammad, meyakini bahwa ia lahir pada hari Jumat, 17 Rabiulawal; sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin, 12 Rabiulawal (2 Agustus 570 M)

sumber : http://belajar-cracking.blogspot.com/2011/12/biografi-25-nabi-menurut-islam.html#comment-form

Pesawat N250 dari PTDI, Mimpi Anak Bangsa yang Hilang!

Sambungan dari cerita Bj. habibie tentang N250 ada cerita dari sumber lain berikut infonya :

Mendengar terjadinya kecelakaan pesawat terbang MA60 milik Merpati, saya teringat pada dua hal sekaligus, yaitu PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Merpati Nusantara Airlines. Kebetulan saya pernah bekerja didua tempat tersebut. PTDI (waktu masih bernama PT IPTN, atau Industri Pesawat Terbang Nusantara) merupakan awal karir saya selepas kuliah, tidak lama memang, hanya 6 bulan. Setelah di PTDI, saya bekerja di Merpati, selama 8 tahun. Dan kaitannya dengan pesawat MA60, karena PTDI pernah merancang pesawat sekelas dengan MA60 yang dinamakan pesawat N250. Pesawat N250 dihentikan proyeknya atas desakan dari IMF pada waktu krisis moneter.

Pada waktu saya bekerja di PTDI (awal 1997), saya bekerja di Aircraft System DesignDepartment, di bagian Nacelle Design. Pada saat itu, sedang gencar-gencarnya dilaksanakan proyek pembuatan pesawat N250. Terbang perdana pesawat N250 adalah pada tanggal 10 Agustus 1995. Dan dimaksudkan sebagai kado atas ulang tahun emas Indonesia pada hari kemerdekaan yang ke 50 tanggal 17 Agustus 1995. Kemudian, tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, yang merupakan kebangkitan kedua Bangsa Indonesia, setelah 20 Mei 1908 yang merupakan berdirinya organisasi Budi Utomo yang memperjuangkan Indonesia dari buta huruf, dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Prototipe pesawat N250 sendiri pernah terbang menuju Le Bourget Perancis untuk mengikuti Paris Air Show. Penampilan perdana pesawat N250 tersebut menggetarkan lawan-lawannya, karena merupakan pesawat yang menggunakan teknologi fly by wire yang pertama dikelasnya. Pada saat tersebut (dan juga sekarang) pesawat sekelas adalah ATR 42 yang merupakan produksi pabrik pesawat Prancis ATR, Fokker F50, produksi pabrik pesawat Fokker Belanda dan Dash 8, produksi pabrik pesawat De Havilland (sekarang Bombardier) dari Kanada.

Pesawat N250 murni merupakan rancang bangun anak bangsa. Setelah melewati fase-fase yang panjang sejak didirikannya tahun 1976, PTDI awalnya membuat pesawat dan helikopter dengan lisensi dari perusahaan pesawat lainnya. Pesawat C212 merupakan pesawat lisensi dari Casa Spanyol yang juga di buat di PTDI, kemudian pengembangan dari pesawat tersebut adalah NC212. Tahapan berikutnya adalah memproduksi pesawat komersial yang lebih besar yang rancang bangunnya kerjasama dengan Casa Spanyol yaitu pesawat CN-235 (bermesin 2 dan berpenumpang 35). Pesawat CN235 diberi nama Tetuko, tokoh dalam pewayangan.

Dan tahapan berikutnya adalah pesawat terbang N250 Gatot Koco yang murni merupakan rancang bangun dari PTDI. Pesawat N250 dirancang mempunyai kapasitas penumpang 50 orang. Kapasitas penumpang berkisar 50 memang diprediksi akan menguasai pangsa pasar pesawat komersial. Diprediksi waktu itu, kebutuhan pasar atas pesawat komersial antara 2000 – 2020 sekitar 8000 pesawat, dan diperkirakan 45% adalah pesawat sekelas N250.

Pantas saja IMF memasukkan persyaratan penghentian proyek N250 dalam Letter of Intent-nya. Pesawat N250 kehadirannya sangat mengkhawatirkan pesaingnya. Dan pesaing pesawat N250 adalah produksi Eropa, Seperti ATR Perancis, Fokker (yang sudah tidak berproduksi lagi) Belanda dan Dehavilland dari Kanada yang semuanya merupakan negara maju Eropa.

IMF merupakan lembaga keuangan dunia yang dalam kebijakannya cenderung memproteksi negara maju. Secara tradisi, pimpinan IMF selalu berasal dari Eropa, sedangkan untuk World Bank berasal dari Amerika. Ada pengkaplingan yang jelas antara Eropa dan Amerika dalam berbagi tugas. Eropa dan Amerika merupakan negara maju yang membutuhkan pasar untuk produksinya, karena pasar dalam negerinya yang sudah jenuh. Dan pasar itu ada di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk itu mereka berkepentingan agar ketergantungan dari negara berkembang terus berlanjut.

Sedangkan Pesawat MA60, yang merupakan pesawat sekelas N250, baru diproduksi secara komersial pada tahun 2000. Dan pesawat tersebut hanya lolos dari sertifikasi otoritas penerbangan China (Civil Aviation Administration of China). Karena hanya mengantongi sertifikasi dari negaranya sendiri China, maka pesawat ini pernah ditolak masuk Indonesia pada waktu Wapres Jusuf Kalla. Sedangkan pesawat N250, pada saat dihentikan proyeknya, adalah dalam proses pembuatan prototipe yang ke 2 dari 4 prototipe yang harus dibangun sebagai persyaratan untuk melewati sertifikasi FAA yang terkenal sangat ketat.

FAA (Federal Aviation Administration) merupakan otoritas penerbangan Amerika yang merupakan kiblat dari otoritas penerbangan dunia dan juga merupakan otoritas penerbangan tertua di dunia. Selain FAA, otoritas penerbangan yang kredibel lainnya adalah JAA (Joint Aviation Authorities), yang merupakan otoritas penerbangan Uni Eropa.

Kecelakaan pesawat MA60 Merpati merupakan kecelakaan terparah dari pesawat ini yang sampai mengakibatkan 27 korban meninggal. Beberapa kecelakaan seperti tergelincir ataupun overshot (keluar jalur) waktu lepas landas juga pernah dialami dibeberapa airlines. Selain Indonesia, pesawat MA60 juga dipakai dibeberapa negara dunia ketiga yaitu Kongo, Bolivia, Equador, Ghana, Laos, Myanmar dan Srilanka. Merpati sendiri merupakan operator penerbangan yang terbanyak menggunakan MA60 sebanyak 12 pesawat, mengalahkan China sendiri. Jumlah pesawat MA60 yang diproduksi baru mencapai 41 buah (data sampai April 2010).

Sebagai perbandingan, walaupun tidak sejenis dengan pesawat MA60, pesawat CN-235 (kapasitas 35 penumpang) yang diproduksi PTDI lebih banyak dipakai dinegara lain seperti Venezuela, Korea, Malaysia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Philipina, Turki, Papua Nugini, Thailand dan Senegal. Selain untuk komersial, pesawat ini juga ada dalam versi Military dan Maritime. Bahkan Korea, Malaysia, Pakistan, UAE dan Senegal memakainya untuk pesawat VIP. Sedangkan produksi CN235 Spanyol telah banyak dipakai di negara Eropa dan juga Amerika.

Seandainya proyek N250 terus berlanjut dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia, tentunya Indonesia telah menjadi negara yang disegani dalam industri dirgantara, tidak seperti sekarang yang mengemis teknologi dan menjadi percobaan negara lain karena mencari produk yang murah.

Semoga kecelakaan pesawat MA60 dapat menjadi cerminan untuk insan penerbangan Indonesia, dan menjadi dorongan untuk kemajuan industri dirgantara.

Ingat sekali, ketika masa kecil, berhamburan keluar begitu mendengar suara pesawat sambil berteriak ’…kapal terbang, minta uangnya!’. Dan seandainya langit Indonesia dipenuhi dengan pesawat buatan bangsa Indonesia sendiri, hmmm…

Pesawat N250, mimpi anak bangsa yang hilang!

Andai waktu itu kita mempunyai pemimpin yang idealis pasti sekarang ini kita mempunyai tempat Produksi pesawat yang bisa mengalahkan ATR, Bombardier, Dornier, Embraer.

sumber : http://ahmadramadlan.wordpress.com/2011/05/09/pesawat-n250-dari-ptdi-mimpi-anak-bangsa-yang-hilang/

CIPTAAN ANAK BANGSA YANG KURANG MENDAPAT PENGHARGAAN.

seandainya dahulu kita memiliki perusahaan pesawat. sayangnya orang bersih nan jujur selalu di singkirkan oleh negeri ini demi kepentingan2 bejat dan keserakahan.

Catatan Sedih Seorang B.J Habibie :
Bj. Habibie
Pada usianya 74 tahun, mantan Presiden RI, BJ Habibie secara mendadak mengunjungi fasilitas Garuda Indonesia didampingi oleh putra sulung, Ilham Habibie dan keponakannya(?), Adri Subono, juragan Java Musikindo.

Kunjungan beliau dan rombongan disambut oleh President & CEO, Bapak Emirsyah Satar disertai seluruh Direksi dan para VP serta Area Manager yang sedang berada di Jakarta.

Dalam kunjungan ini, diputar video mengenai Garuda Indonesia Experience dan presentasi perjalanan kinerja Garuda Indonesia sejak tahun 2005 hingga tahun 2015 menuju Quantum Leap.

Sebagai “balasan” pak Habibie memutarkan video tentang penerbangan perdana N250 di landasan bandara Husein Sastranegara, IPTN Bandung tahun 1995 (tujuh belas tahun yang lalu!).

Entah, apa pasalnya dengan memutar video ini?
N250 gatotkaca
Video N250 bernama Gatotkaca terlihat roll-out kemudian tinggal landas secara mulus di-escort oleh satu pesawat latih dan sebuah pesawat N235. Pesawat N250 jenis Turboprop dan teknologi glass cockpit dengan kapasitas 50 penumpang terus mengudara di angkasa Bandung.

Dalam video tsb, tampak hadirin yang menyaksikan di pelataran parkir, antara lain Presiden RI Bapak Soeharto dan ibu, Wapres RI bapak Soedarmono, para Menteri dan para pejabat teras Indonesia serta para teknisi IPTN. Semua bertepuk tangan dan mengumbar senyum kebanggaan atas keberhasilan kinerja N250. Bapak Presiden kemudian berbincang melalui radio komunikasi dengan pilot N250 yang di udara, terlihat pak Habibie mencoba mendekatkan telinganya di headset yang dipergunakan oleh Presiden Soeharto karena ingin ikut mendengar dengan pilot N250.

N250 sang Gatotkaca kembali pangkalan setelah melakukan pendaratan mulus di landasan………………

Di hadapan kami, BJ Habibie yang berusia 74 tahun menyampaikan cerita yang lebih kurang sbb:

“Dik, anda tahu…………..saya ini lulus SMA tahun 1954!” beliau membuka pembicaraan dengan gayanya yang khas penuh semangat dan memanggil semua hadirin dengan kata “Dik” kemudian secara lancar beliau melanjutkan……………..“Presiden Soekarno, Bapak Proklamator RI, orator paling unggul, …….itu sebenarnya memiliki visi yang luar biasa cemerlang! Ia adalah Penyambung Lidah Rakyat! Ia tahu persis sebagai Insinyur………Indonesia dengan geografis ribuan pulau, memerlukan penguasaan Teknologi yang berwawasan nasional yakni Teknologi Maritim dan Teknologi Dirgantara. Kala itu, tak ada ITB dan tak ada UI. Para pelajar SMA unggulan berbondong-bondong disekolahkan oleh Presiden Soekarno ke luar negeri untuk menimba ilmu teknologi Maritim dan teknologi dirgantara. Saya adalah rombongan kedua diantara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Pendidikan kami di luar negeri itu bukan pendidikan kursus kilat tapi sekolah bertahun-tahun sambil bekerja praktek. Sejak awal saya hanya tertarik dengan ‘how to build commercial aircraft’ bagi Indonesia. Jadi sebenarnya Pak Soeharto, Presiden RI kedua hanya melanjutkan saja program itu, beliau juga bukan pencetus ide penerapan ‘teknologi’ berwawasan nasional di Indonesia. Lantas kita bangun perusahaan-perusahaan strategis, ada PT PAL dan salah satunya adalah IPTN.

Sekarang Dik,…………anda semua lihat sendiri…………..N250 itu bukan pesawat asal-asalan dibikin! Pesawat itu sudah terbang tanpa mengalami ‘Dutch Roll’ (istilah penerbangan untuk pesawat yang ‘oleng’) berlebihan, tenologi pesawat itu sangat canggih dan dipersiapkan untuk 30 tahun kedepan, diperlukan waktu 5 tahun untuk melengkapi desain awal, satu-satunya pesawat turboprop di dunia yang mempergunakan teknologi ‘Fly by Wire’ bahkan sampai hari ini. Rakyat dan negara kita ini membutuhkan itu! Pesawat itu sudah terbang 900 jam (saya lupa persisnya 900 atau 1900 jam) dan selangkah lagi masuk program sertifikasi FAA. IPTN membangun khusus pabrik pesawat N250 di Amerika dan Eropa untuk pasar negara-negara itu.Namun, orang Indonesia selalu saja gemar bersikap sinis dan mengejek diri sendiri ‘apa mungkin orang Indonesia bikin pesawat terbang?’

Tiba-tiba, Presiden memutuskan agar IPTN ditutup dan begitu pula dengan industri strategis lainnya.

Dik tahu…………….di dunia ini hanya 3 negara yang menutup industri strategisnya, satu Jerman karena trauma dengan Nazi, lalu Cina (?) dan Indonesia………….

Sekarang, semua tenaga ahli teknologi Indonesia terpaksa diusir dari negeri sendiri dan mereka bertebaran di berbagai negara, khususnya pabrik pesawat di Bazil, Canada, Amerika dan Eropa…………….

Hati siapa yang tidak sakit menyaksikan itu semua…………………?

Saya bilang ke Presiden, kasih saya uang 500 juta Dollar dan N250 akan menjadi pesawat yang terhebat yang mengalahkan ATR, Bombardier, Dornier, Embraer dll dan kita tak perlu tergantung dengan negara manapun.

Tapi keputusan telah diambil dan para karyawan IPTN yang berjumlah 16 ribu harus mengais rejeki di negeri orang dan gilanya lagi kita yang beli pesawat negara mereka!”

Pak Habibie menghela nafas…………………..

Ini pandangan saya mengenai cerita pak Habibie di atas;

Sekitar tahun 1995, saya ditugaskan oleh Manager Operasi (JKTOF) kala itu, Capt. Susatyawanto untuk masuk sebagai salah satu anggota tim Airline Working Group di IPTN dalam kaitan produksi pesawat jet sekelas B737 yang dikenal sebagai N2130 (kapasitas 130 penumpang). Saya bersyukur, akhirnya ditunjuk sebagai Co-Chairman Preliminary Flight Deck Design N2130 yang langsung bekerja dibawah kepala proyek N2130 adalah Ilham Habibie. Kala itu N250 sedang uji coba terus-menerus oleh penerbang test pilot (almarhum) Erwin.

Saya turut mendesain rancang-bangun kokpit N2130 yang serba canggih berdasarkan pengetahuan teknis saat menerbangkan McDonnel Douglas MD11. Kokpit N2130 akan menjadi mirip MD11 dan merupakan kokpit pesawat pertama di dunia yang mempergunakan LCD pada panel instrumen (bukan CRT sebagaimana kita lihat sekarang yang ada di pesawat B737NG). Sebagian besar fungsi tampilan layar di kokpit juga mempergunakan “track ball atau touch pad” sebagaimana kita lihat di laptop.

N2130 juga merupakan pesawat jet single aisle dengan head room yang sangat besar yang memungkinkan penumpang memasuki tempat duduk tanpa perlu membungkukkan badan. Selain high speed sub-sonic, N2130 juga sangat efisien bahan bakar karena mempergunakan winglet, jauh sebelum winglet dipergunakan di beberapa pesawat generasi masa kini.

Saya juga pernah menguji coba simulator N250 yang masih prototipe pertama……………..

N2130 narrow body jet engine dan N250 twin turboprop, keduanya sangat handal dan canggih kala itu………bahkan hingga kini.

Lamunan saya ini, berkecamuk di dalam kepala manakala pak Habibie bercerita soal N250, saya memiliki kekecewaan yang yang sama dengan beliau, seandainya N2130 benar-benar lahir………….kita tak perlu susah-susah membeli B737 atau Airbus 320.

Pak Habibie melanjutkan pembicaraannya………………..

“Hal yang sama terjadi pada prototipe pesawat jet twin engines narrow body, itu saya tunjuk Ilham sebagai Kepala Proyek N2130. Ia bukan karena anak Habibie, tapi Ilham ini memang sekolah khusus mengenai manufakturing pesawat terbang, kalau saya sebenarnya hanya ahli dalam bidang metalurgi pesawat terbang. Kalau saja N2130 diteruskan, kita semua tak perlu tergantung dari Boeing dan Airbus untuk membangun jembatan udara di Indonesia”.

“Dik, dalam industri apapun kuncinya itu hanya satu QCD,

? Q itu Quality, Dik, anda harus buat segala sesuatunya berkualitas tinggi dan konsisten? C itu Cost, Dik, tekan harga serendah mungkin agar mampu bersaing dengan produsen sejenis? D itu Delivery, biasakan semua produksi dan outcome berkualitas tinggi dengan biaya paling efisien dan disampaikan tepat waktu!Itu saja!”

Pak Habibie melanjutkan penjelasan tentang QCD sbb:

“Kalau saya upamakan, Q itu nilainya 1, C nilainya juga 1 lantas D nilainya 1 pula, jika dijumlah maka menjadi 3. Tapi cara kerja QCD tidak begitu Dik………….organisasi itu bekerja saling sinergi sehingga yang namanya QCD itu bisa menjadi 300 atau 3000 atau bahkan 30.000 sangat tergantung bagaimana anda semua mengerjakannya, bekerjanya harus pakai hati Dik………………”

Tiba-tiba, pak Habibie seperti merenung sejenak mengingat-ingat sesuatu ………………………

“Dik, ……….saya ini memulai segala sesuatunya dari bawah, sampai saya ditunjuk menjadi Wakil Dirut perusahaan terkemuka di Jerman dan akhirnya menjadi Presiden RI, itu semua bukan kejadian tiba-tiba. Selama 48 tahun saya tidak pernah dipisahkan dengan Ainun, ………..ibu Ainun istri saya. Ia ikuti kemana saja saya pergi dengan penuh kasih sayang dan rasa sabar. Dik, kalian barangkali sudah biasa hidup terpisah dengan istri, you pergi dinas dan istri di rumah, tapi tidak dengan saya. Gini ya…………saya mau kasih informasi……….. Saya ini baru tahu bahwa ibu Ainun mengidap kanker hanya 3 hari sebelumnya, tak pernah ada tanda-tanda dan tak pernah ada keluhan keluar dari ibu……………………”

Pak Habibie menghela nafas panjang dan tampak sekali ia sangat emosional serta mengalami luka hati yang mendalam………………………..seisi ruangan hening dan turut serta larut dalam emosi kepedihan pak Habibie, apalagi aku tanpa terasa air mata mulai menggenang.

Dengan suara bergetar dan setengah terisak pak Habibie melanjutkan……………………

“Dik, kalian tau……………..2 minggu setelah ditinggalkan ibu…………suatu hari, saya pakai piyama tanpa alas kaki dan berjalan mondar-mandir di ruang keluarga sendirian sambil memanggil-manggil nama ibu……… Ainun……… Ainun …………….. Ainun …………..saya mencari ibu di semua sudut rumah.

Para dokter yang melihat perkembangan saya sepeninggal ibu berpendapat ‘Habibie bisa mati dalam waktu 3 bulan jika terus begini…………..’ mereka bilang ‘Kita (para dokter) harus tolong Habibie’.

Para Dokter dari Jerman dan Indonesia berkumpul lalu saya diberinya 3 pilihan;

1. Pertama, saya harus dirawat, diberi obat khusus sampai saya dapat mandiri meneruskan hidup. Artinya saya ini gila dan harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa!2. Opsi kedua, para dokter akan mengunjungi saya di rumah, saya harus berkonsultasi terus-menerus dengan mereka dan saya harus mengkonsumsi obat khusus. Sama saja, artinya saya sudah gila dan harus diawasi terus……………3. Opsi ketiga, saya disuruh mereka untuk menuliskan apa saja mengenai Ainun, anggaplah saya bercerita dengan Ainun seolah ibu masih hidup.

Saya pilih opsi yang ketiga……………………….”

Tiba-tiba, pak Habibie seperti teringat sesuatu (kita yang biasa mendengarkan beliau juga pasti maklum bahwa gaya bicara pak Habibie seperti meloncat kesana-kemari dan kadang terputus karena proses berpikir beliau sepertinya lebih cepat dibandingkan kecepatan berbicara dalam menyampaikan sesuatu) …………………. ia melanjutkan pembicaraannya;

“Dik, hari ini persis 600 hari saya ditinggal Ainun…………..dan hari ini persis 597 hari Garuda Indonesia menjemput dan memulangkan ibu Ainun dari Jerman ke tanah air Indonesia………….

Saya tidak mau menyampaikan ucapan terima kasih melalui surat…………. saya menunggu hari baik, berminggu-minggu dan berbulan-bulan untuk mencari momen yang tepat guna menyampaikan isi hati saya. Hari ini didampingi anak saya Ilham dan keponakan saya, Adri maka saya, Habibie atas nama seluruh keluarga besar Habibie mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, kalian, Garuda Indonesia telah mengirimkan sebuah Boeing B747-400 untuk menjemput kami di Jerman dan memulangkan ibu Ainun ke tanah air bahkan memakamkannya di Taman Makam Pahlawan. Sungguh suatu kehormatan besar bagi kami sekeluarga. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Garuda Indonesia”

Seluruh hadirin terhenyak dan saya tak kuasa lagi membendung air mata…………………………

Setelah jeda beberapa waktu, pak Habibie melanjutkan pembicaraannya;

“Dik, sebegitu banyak ungkapan isi hati kepada Ainun, lalu beberapa kerabat menyarankan agar semua tulisan saya dibukukan saja, dan saya menyetujui…………………

Buku itu sebenarnya bercerita tentang jalinan kasih antara dua anak manusia. Tak ada unsur kesukuan, agama, atau ras tertentu. Isi buku ini sangat universal, dengan muatan budaya nasional Indonesia. Sekarang buku ini atas permintaan banyak orang telah diterjemahkan ke beberapa bahasa, antara lain Inggris, Arab, Jepang….. (saya lupa persisnya, namun pak Habibie menyebut 4 atau 5 bahasa asing).Sayangnya buku ini hanya dijual di satu toko buku (pak Habibie menyebut nama satu toko buku besar), sudah dicetak 75.000 eksemplar dan langsung habis. Banyak orang yang ingin membaca buku ini tapi tak tahu dimana belinya. Beberapa orang di daerah di luar kota besar di Indonesia juga mengeluhkan dimana bisa beli buku ini di kota mereka.

Dik, asal you tahu…………semua uang hasil penjualan buku ini tak satu rupiahpun untuk memperkaya Habibie atau keluarga Habibie. Semua uang hasil penjualan buku ini dimasukkan ke rekening Yayasan yang dibentuk oleh saya dan ibu Ainun untuk menyantuni orang cacat, salah satunya adalah para penyandang tuna netra. Kasihan mereka ini sesungguhnya bisa bekerja dengan nyaman jika bisa melihat.

Saya berikan diskon 30% bagi pembeli buku yang jumlah besar bahkan saya tambahkan lagi diskon 10% bagi mereka karena saya tahu, mereka membeli banyak buku pasti untuk dijual kembali ke yang lain.

Sekali lagi, buku ini kisah kasih universal anak manusia dari sejak tidak punya apa-apa sampai menjadi Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara. Isinya sangat inspiratif……………….”

(pada kesempatan ini pak Habibie meminta sesuatu dari Garuda Indonesia namun tidak saya tuliskan di sini mengingat hal ini masalah kedinasan).

Saya menuliskan kembali pertemuan pak BJ Habibie dengan jajaran Garuda Indonesia karena banyak kisah inspiratif dari obrolan tersebut yang barangkali berguna bagi siapapun yang tidak sempat menghadiri pertemuan tsb. Sekaligus mohon maaf jika ada kekurangan penulisan disana-sini karena tulisan ini disusun berdasarkan ingatan tanpa catatan maupun rekaman apapun.

sumber : Capt. Novianto Herupratomo

NP Bukan Hanya Sebuah Group Namun Sebuah Keluarga

Mengutip ide temen Ane mempostingkan awal mula bertemu sahabatnya. ane jadi terfikir buat tulisan ini, siapa tau saat nanti ane dah punya cucu bakalan ngakak2 baca tentang kisah ini.. oiy nama ane ”ada di atas tapi biasa ane di panggil toni” #(emang penting ya nama ente). Awal mulanya itu ane mulai masuk Universitas ”yah pada tau ya logonya selalu ada di blog ane” ane hanya kenal 3 orng namanya itu “kresna , prasetyo& Rudi” namun ane ga ngerti tentang ke jelasan Kresna orangny super pendiem. Pernah suatu kali dya ngomong ke ane klo dya ga suka sama orang bakalan gue abisintuh (bunuh) #disini ane mikir jangan2 dya ini psikopat.. ngeri,, dan saat itu dya jarang masuk.. ane jadi ga maen lagi ama orang yang kaya gini #Ngeri,. Trus ada prasetyo dya juga agak aneh 1 minggu masuk di kelas ane,, ga ada nama di absensi eh ternyata salah masuk kelas dya,, pindah kelas lah dya jadi jarang ketemu(tapi tetep temenan) sekarang jadi anggota BEMSI. Si Rudi belom ane certain sekarang karena nanti dya juga akan jadi bagian dari cerita ane selanjutnya di NP family.

Di post pertama ini ane hanya akan menonjolkan Profil 8 sahabat ane jadi ga akan terlalu panjang..

Tapi awalnya Di sini ane buat 1 keputusan dari 2 pilihan :

Pertama main sama anak2 gaul biar biasa eksis tapi nilai jatoh.

Kedua main sama anak2 biasa(kaya anak kecil #haha tar ane sebutin satu2) tapi ane bisa kebantu jadi orang pinter.

Akhirnya dengan bijak karena buat masa depan “#sedikit lebay” ane milih pilihan kedua. dan akhirnya bener temen main ane ngebantu ane dapet nilai yang memuaskan, sedangkan banyak temen2 sekelas ane yang ipny di bawah 3. #sabar ya. dan ane bilang ama diri ane #the right choice.

Awal mula nya itu ane kenalan sama salah satu dari 9 orang ini. Tapi ane lupa? Siapa ya. #mikir keras ” lupa dah ane ga inget” akhirnya ane gabung main sama mereka yang udah berkelompok. Dan ane ga lupa narik si Rudi.. “#maksa. Karena Cuma dya doang temen ane yg normal dari yg 3 tadi..” hahaha.

Ane kenalin mereka berdasar Abjad nama aja ya biar ga ada yang pilih kasih,, hahaa

Pertama yang nongol..

              Namanya Al Aziz Abbie Roossano. Anak ke 2 dari 4 saudara. ”Tanggal lahir ga perlulah Tanya aja ama orangnya.” Yang pasti anak cijantung Sifatnya tuh S4( semaunya, seenaknya, sebenernya, segilanya dya.) #haha dan hanya dya yang bertahan sampe sekarang pacaran ama cwenya.

Menurut ane pribadi, selain S4 tadi dya ni orangny pinter, baik, dan tidak sombong lho.. “asik dah di banggain,, tar ane jatuhin loh” #hahaahaa paling pinter di itung2an dan pelajaran2 berumus tingkat ribet. Klo ga ada dya salah satunya yang ngajarin ane IP ane pasti di bawah 3 dah, maklum dya salah satu dari 3 orang sahabat ane yang dapet beasiswa Pogram S2 di kampus, bayangin dari ribuan mahasiswa yg di terima ga nyampe 50orang.”#2jempol.” dya juga pinter klo ngebeliin titipan orang(aksesoris/peralatan yg berhubungan sama computer) tapi klo buat diri sendiri banyak banget blunder milihny,, haha ga tau kenapa sindrom kali ya. Orangnya asik dah klo dah kenal luar dalem ,

masukan dari ane buat dya.. harus bisa lebih dewasa lagi, jangan berfikir dari satu sisi tapi berfikir dari sisi orang lain. Ikut fitness klo mau gemukin badan,, maklum dya cungkring #uppss dan banyak lagi si. Dah lah gantian yg lain,

Yang Ke dua ini si

             Adam Vrileuis anak ke 1 dari 3 saudara nah ini juga sahabat ane yang dapet program S2. Ini orang awalnya kuper abis susah buat bertemen apa lagi pacaran “?” #hahaha “info dari adikny”.(#tapi sekarang dah punya pacar yaa) Orangnya si pinter tapi sayang ngga bagi2 hahaha. Dan pastiny ada rahasia dari nama kepanjangannya “Vrileuis” itu adalah nama dari bokapny “Vril” dan ibunya “Euis” hahaa (maaf Om & Tante jadi dibawa2) kocak tapi keren klo sepintas namany kya orang barat padahal dari cilegon. Ada yang unik dari adam keturunan Padang tapi ga bisa makan pedes, pernah suatu hari dya nekat makan2an yang pedes besoknya malah masuk rumah sakit haha.. yg lebih aneh klo setiap makan pasti keringetan entah itu makanan udah ga pedes ga panas, tetep aja keringetan. #priksa ke dokter dam”

Menurut ane pribadi, orangny agak sombong, baik, ga mau ngalah, kadang keras kepala, perhitungan, suka ngambek klo ga di ajakin kumpul “padahal klo di ajak kumpul dyanya suka pacaran / ada keperluan lain yg alesan doang kali. hahaha

Masukan ane buat dya, jangan terlalu egois, sombong dan jangan nganggep orang lain itu saingan, terbuka dan santun sama orang maka orang akan santun juga.#kan ada kiasan dimana ia menabur maka dya yang akan memanennya”, Coba berfikir dari segi pandang orang lain jangan dari pemikiran sendiri, harus bisa menerima masukan dan kritikan orang karena akan membangun diri yang lebih baik.

Ke tiga itu si

               Banu Adi Witono. Anak ke 1 dari 3 saudara nah ini juga salah satu sahabat ane yang dapet program S2 dan juga ngajarin ane pemprograman. Tapi kadang saling share banyakan dya sii,, hahaa sekarang ini lagi kasmaran si dya punya pacar baru,, inisialnya “Ati Lut” itu inisial yg panjang. Hahhaa dya ini pecicilan banget maklum masih muda masih manja2 gimana gitu yang bikin ane juga ketularan kebiasaanya. Tapi kadang dya bersikap dewasa. Dya ini anak makasar berdarah jawa, storynya dya tuh belajar dan tinggal di banyak daerah “enak yah keliling Indonesia” maklum ortunya itu PNS jadi pindah2 dinas melulu, dan sekarang dya ngekost di daerah depok,, dan tau ga ni anak paling2 super berantakan klo liat kamarnya kalah kali gudang ama kemarnya yg super acak2an,, hahhaaa #aib,,

Menurut ane pribadi orangnya baik, pinter, dan jenius. Paling asik di ajak nonton bola/main PES “CHEALSEA” jagoannya. Soalnya Cuma dya doang satu2nya dari sahabat ane yang hobi maen bola. Yang penting ga maen cewe ya,,

Masukan ane buat dya, jagalah kebersihan karena sebagian dari iman.#nyindir kamarnya, taruhlah barang pada tempatnya,#pakaian kotor jgn di jadiin satu ama pakaian bersih, udah cape nasehatin, haha tambah dewasa dan mandiri.

 Yang ke empat itu

              Pungky Hari Wira Atmaja anak ke 2 dari 2 bersaudara salah satu anak terbontot dari sahabat ane, tapi jangan salah ni orang gede badanya tapi masih kaya anak kecil pemikiranya kadang2 haha. Yang ini anak tanggerang, Tapi ane salut ama dya orangnya punya kemauan buat nambah dompetnya, #haha tapi ane ga tau bisnis dya ada yang maju dan sukses ga? “#mau nanya” , susah banget di ajak belajar klo dah sampe kostannya nyalain audionya bikin gempa ubin kali,, untungnya pemilik kostannya gaul. “#tapi pernah ane jadi korban omelan si babe”. paling susah di pinjem Mobilnya buat jalan2 NP, yah beribu alas an lah di pakai dan satu alasan yang bikin ane ga ngomong lagi “bilang sana ama emak gue” #Jleeeb. Hahhaaa dan ada satu lagi ni. Ni anak selalu komporin ane buat kenalan ama wanita2 yang oke, kenapa mesti ane kan ane bukan “PLAYBOY” tapi ketika dah kenal ane kenalin ke dyanya ga mau kenalan.

Menurut ane pribadi tentang dya baik, suka songong ni ama yg lebih tua (kakak,ema,babenya. Haduh), paling takut pdkt ama cewe #trauma kali ya?

Masukan ane buat dya coba belajaar mandiri pung dan belajar yg focus jangan ngegame mulu n koleksi ntuutu yang kadang bikin otak seneng tapi jadi bego. #ane aja dah tobat.. hahaaa

Yang ke lima ada

               Randy anak ke 3 dari 4 saudara dya juga anak paling bontot ni tapi ini berbanding terbalik ama yg di atas, dya orangnya dewasa dan kata yang lain Cool.. #widiih, dya paling enak di ajakin curhat #haha tapi kadang dya juga curhat pernah suatu hari dya nginep di kostan Cuma buat curhat, jarang ngomong dan supel orangnya, sekarang dya tinggal aga jauh yah daerah kedoya,, dya berhenti kuliah saat mau naik ke tingkat dua, dan sekarang dya lagi focus di pekerjaannya yang bagus prospectnya # sukses bro” dya kumpul di NP klo lagi ada acara2 penting aja ni, misalnya ultah NP, yah pokoknya sibuk deh,, ada bisa ketemu 1 bulan sekali aja udah bagus banget. Pokoknya #semangat bro”

Menurut ane pribadi tentang dya, orangnya jarang buat hal yang salah namun dibalik dirinya yang cool dan tegar sebenernya ada sesuatu yg keropos,, hahaha #eaaa. Cukup NP aja yang tau.

Masukan ane buat dya kuliah lagi bro biar bisa berjenjang karir lebih baik, dan kabar2in kita lah gmana keadaannya,, selalu sukses dan semangat.

Yang ke enam

               Reza Prasetyo Aji anak ke 2 dari 3 saudara mungkin ane ga terlalu banyak tau tapi reza itu klo ketemu jarang banyak ngomong sama ane, yang ane tau dya baik, ga sombong, dan guru silat (#kadang2 mau ajak separing ni”) hahaa ciaaatt. Tinggal di daerah kalisari dya itu akan jadi pegangan orang tuanya secara dya anak cowo sendiri di keluarganya ade dan kakak nya cwe semua.

Menurut ane pribadi tentang dya, orangnya baik dan jarang berulah, simple dan ga banyak ngomong tapi kurang percaya diri ni ama cwe #wajar hahhaa

Masukan ane buat dya sekali2 belajar cuek (positif) ama siapa aja. SKSD aja ama cwe yang lo suka jujur aja nyoba ga ada salahnya, dari pada ngga jangan malu. Ok.. #hehe

Yang ke tujuh

                 Rudi Ishmianto anak per1 dari 2 bersaudara, ini dya ni kenalan ane pertama kali masuk ke kelas orangnya simple, cuek abis, ga ada malunya, gamers sejati(akun gamenya terkenal di dunia maya) namun bukan dunia ane. Ane salut ama ini orang dya sabar dan pengertian, pulang kuliah langsung pulang ngejagain adenya yang ada gangguan syaraf #udah alus blm bahasanya” karena bokap n nyokapnya pada kerja. Jadi dya bakalan jadi tumpuan ortunya di masa yang akan datang tapi ane bingung kok sempet ya main game bisa jadi dewa lagi? Pasti ga belajar2 ya lo. #hahaha

Menurut ane pribadi tentang dya, orangnya baik dan penyabar, simple ga banyak nuntut dan mensyukuri apa yang udah di berikan allah SWT ke padanya.

Masukan ane buat dya. Belajar rud biar naek tuh IP #hahaa. Selalu sabar, semagat dan ceria. Kurangin tuh main game, #hahaha Pokoknya w salut dah sama lo.

Yang ke delapan

             Yaser Arafat anak ke 1 dari 2 bersaudara, ni temen ane yang paling serng kena scobaan dan paling sering juga beruntungnya. cobaan yg sering masuk ke rumah sakit buat rawat inap gara2 sakit cacar dan yang terbaru hepatitis A sebenernya klo dya ga pernah sakit ane yakin dya bisa masuk program S2. Tapi nasib sudah menjadi bubur #salah, nah ini ni keberuntungan dya punya i-phone yang terbaru(4S) gretongan dari omnya #asikk yang dulu malah lebih asik beli(3G) 1.5jt jualnya 2.3jt wuii untung bgt. Btw ni orang paling perhitungan sama ane, #haha ga ngerti ane juga kenapa, untung ane cuek dan ga ambil pusing #haha. ane Suka iri ama keluarganya punya keluarga yang demokrasi bebas memilih yang penting positif & keterbukaan gitu dah #ceritanya. Sebenernya banyak yang mau ane tulis tentang dya soalnya pernah jadi temen satu kostan bareng tapi segini aja dah.

Menurut ane pribadi tentang dya orangnya pinter, baik, tabah, ikhlas, teliti, rajin, gaul, suka lupa waktu klo dah main Game(Dota). Susah di ganggu klo dah main game.

Masukan ane buat dya. makan yang teratur, dan Berusahalah untuk mendapatkan seseorang yang kamu suka, banyak banget padahal yang suka sama yaser. #hahaaa, kalo main game jangan asik sendiri. #haha itu aja sii.

Sebenernya ada satu lagi namanya Firman Akbar ga pernah lagi ane tau kabarnya setelah dya keluar dari kuliah gara2 saat itu nyokapnya meninggal, padahal orangnya tuh baik dan ga sombong, asik dah, tapi ga pernah ada kabarnya ane kirim ke wall / message di FB ga di bales.

Sedikit tentang ane “ane asli darah campuran jawa(solo) Vs betawi tapi ane lahir di Jakarta dan tinggal di bogor. #ribet dah”.  Ane anak per1 dari 3 saudara, ya alhamdullilah keluarga ane bahagia lahir dan batin karena kami selalu berfikir positif, satu sosok yang buat ane kuat dan bangga adalah “IBU” ane, walaupun seorang single perent dya rela berkorban buat anak2nya dan membesarkan ane dengan kebaikan dan kebenaran yang ngebuat ane tau ama dosa, yang salah,dan mau meminta maaf “maklum babe ane meninggal pas ane umur 16 thn” sekarang ane 22thn. Ane lulus smk 2007 tapi ane ga langsung kuliah niat awal ane mau kuliah pake hasil keringat sendiri. Alhamdullilah Allah SWT denger doa ane setelah 2thn kerja ane akhirnya punya usaha dan uang yang ngebuat ane mutusin kuliah di tahun 2010 di kampus ane sekarang. berliku2 cobaan ane kira kuliah itu segampang yang ane kira naik surut perekonomian ane dari usaha yang satu2 gulung tiker kurang beruntung. Untung ada NP yang udah kaya saudara buat ane yang ngebantuin ane. Dan sekarang ane kuliah sambil kerja, sangking ribetnya ane mutusin buat ga pacaran untuk sementara waktu” #sikon hahaa.

Buat NP mohon maaf jika ada tulisan yang ga berkenan dan maafkan jika ada kata2 yang menyinggung, silahkan mengkritik saya karena kritikan kalian akan membangun pribadi saya yang lebih baik. karena jujur ane seneng bisa mengenal kalian semua yang hampir sama ama ane(ga perokok, ga bandel, ga mainin wanita, dan yg terpenting ga Rusak hahaha). semoga kita bisa membanggakan orang tua kita dan menjadi orang yang berguna hidup di dunia ini, Amin

Wasallam.

LADA HITAM LAMPUNG

lada hitambanyak pasti yang tahu tentang lada hitam bahkan mungkin tanpa kita sadari memakannya entah itu dari sayur, laukpauk/ makanan lainnya. karena lada hitam banyak di gunakan di bahan campuran makanan apapun bahkan makanan siap saji.

namun apakah kalian tau apa manfaat kita memakan lada hitam?

Cara kerja:

Menurut sebuah riset baru di University Of Michigan, piperine sebuah senyawa dalam lada hitam atau black pepper bisa membantu menghambat proses pembaruan sel stem cells yang memicu kanker. Dengan membatasi jumlah stem cells, anda membatasi jumlah sel-sel yang berpotensi membentuk tumor.
Tips penyajian:
Taburkan serbuk lada hitam pada makanan-makanan kesukaan anda untuk menambahkan tekstur dan rasa pedas yang segar. Campur yogurt murni dengan sedikit serbuk lada hitam dan gunakan sebagai topping pada buah segar favorit anda.
nah sekarang semua sudah tahu kan apa manfaatnya.

Kami menawarkan lada hitam lampung yang kami jual asli langsung dari lampung.

buat harga, jumlah permintaan, dan lain2 bisa di bicarakan & negosiasikan

klo mau email ke hertoniaditya@gmail.com
kantor marketing kami ada di daerah jakarta timur, bagi yg minat silahkan menghubungi.
insyaallah usaha kita di berkati dan di rahmati oleh yg maha pencipta. AMIN.